Słowacja
Słowacja
{{supporters}}
{{supporters}}
1:1
Data
2013-03-22
Litwa
Litwa
{{supporters}}
{{supporters}}

Skrót meczu