Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w Polityce prywatności

Wspieraj Meczyki.pl

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy. Serwis Meczyki.pl tworzymy od wielu lat z pasji, hołdując zasadzie "kibice dla kibiców".
Dochody z reklam pomagają nam stale utrzymać redakcję i opłacać serwery, niezbędne do funkcjonowania strony.

Mamy zatem wielką prośbę o dodanie Meczyków do "białej listy" i odblokowanie wyświetlania reklam. By to zrobić, kliknij w przycisk poniżej, a następnie odśwież stronę.

Jak odblokować reklamy na Meczykach?
Warunki współpracy

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu meczyki.pl

Zasady wyświetlania linków sponsorowanych

1. Spółka w ramach Serwisu świadczy usługi wyświetlania linków na zasadach opisanych niżej, w szczególności Spółka umożliwia umieszczenie w ramówce Serwisu (dalej „Ramówka Serwisu”) transmisji każdego serwisu udostępniającego transmisje sportowe w dobrej jakości.

2. Użytkownicy indywidualnie wnioskują o umieszczenie w ramach Serwisu linków do określonych stron.

3. Serwisy znajdujące się w ramówce dzielą się na następujące kategorie:
- zwykłe („Pozostałe”),
- wyróżnione („Wyróżnione”).

4. Szczegółowy cennik usług wyświetlania linków sponsorowanych znajduje się w Załączniku „Cennik” stanowiącym integralną część niniejszego załącznika. Zobacz cennik TUTAJ..

5. Za reklamę, w ciągu 7 dni od jej opłacenia, wystawiana jest faktura elektroniczna na wskazany adres email. Faktura będzie wystawiana przez Spółkę.

6. Ustala się następujące warunki obowiązujące strony z kategorii „Pozostałe transmisje”:

- Użytkownicy serwisu mogą zgłaszać linki do transmisji, relacji radiowych lub relacji tekstowych dotyczących zdarzeń, które znajdują się w Ramówce Serwisu. Po zgłoszeniu są one sprawdzane przez automatyczny system skanujący, sprawdzający czy pod danym linkiem znajdują się wirusy, nachalne reklamy itp. Jeśli link jest prawidłowy, zostaje on dodany do ramówki serwisu.

- Użytkownik Serwisu może otrzymać specjalne uprawnienia umożliwiające dodawanie linków do konkretnych spotkań bezpośrednio w przypadku gdy w okresie minimum dwóch miesięcy dodawał linki do przynajmniej jednego zdarzenia dziennie. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania któregokolwiek z warunków Regulaminu lub niniejszych warunków współpracy. Po spełnieniu tych warunków Użytkownik, celem uzyskania specjalnych uprawnień, o których mowa wyżej, wysyła wiadomość na adres kontakt@meczyki.pl z prośbą o nadanie uprawnień. W przypadku wykrycia linków prowadzących do stron wyłudzających opłaty za transmisje, relację radiową lub tekstową spotkań lub w przypadku łamania jakiegokolwiek punktu Regulaminu Użytkownik dożywotnio traci wcześniej zdobyte uprawnienia, a dodawane przez niego strony zostają zbanowane minimum na trzy miesiące.

- wszystkie materiały wyświetlane na stronie powinny być nadawane przez uprawnionych przedstawicieli tej strony i w sposób zgodny z prawem. W przypadku wykrycia "skradzionego" streamu (streamu innej strony współpracującej ze Spółką lub strony innego podmiotu, który o tym Spółkę poinformuje), strona zostanie zbanowana na miesiąc. W razie powtórnego ustalenia w ramach Serwisu „skradzionego” streamu dotyczącego strony zbanowanej zgodnie ze zdaniem poprzednim, strona ta zostanie zbanowana na zawsze.

- w przypadku wykorzystywania na swojej stronie zagranicznych streamów serwis taki będzie traktowany jak serwis zagraniczny (zależy to od języka komentarza). Wyjątkiem są serwisy, które wykorzystują streamy stron zagranicznych, które są linkowane przez Spółkę i te nie mogą się znaleźć na serwisie Meczyki.pl. Użytkownik, który umieszcza link do danej strony ma obowiązek podać, w jakim języku będzie transmitowany mecz. Wykrycie streamu, który będzie w innym języku niż wcześniej deklarowano (szczególnie w przypadku transmisji, która miała być po polsku, a jest w innym języku) grozi co najmniej tygodniowym banem.

- materiały muszą posiadać jakość na poziomie pozwalającym swobodnie je oglądać/słuchać/czytać.

- stream musi być łatwy do znalezienia przez Użytkowników, dlatego też Spółka nie akceptuje stron, które poprzez masowe wyświetlanie reklam (pop-up z uciekającym krzyżykiem, pop-under itp.) utrudniają odnalezienie transmisji oraz swobodny odbiór.

- na stronie nie mogą znajdować się dobrze widoczne reklamy (bannery, linki) serwisów stanowiących konkurencję dla Serwisu.

7. Ustala się następujące warunki obowiązujące strony z kategorii "Wyróżnione”:

- operator/administrator nowej strony będący Użytkownikiem może składać wniosek o umieszczenie w "Wyróżnione" po okresie minimum dwóch miesięcy, w trakcie których strona była linkowana w "Pozostałe". Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania któregokolwiek z warunków Regulaminu.

- po opłaceniu linkowania operator/administrator nowej strony będący Użytkownikiem Serwisu otrzymuje specjalne uprawnienia umożliwiające dodawanie linków do konkretnych zdarzeń bezpośrednio. Ramówka w Serwisie jest tworzona na kilka dni do przodu; w przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek zdarzenia w Ramówce Serwisu należy powiadomić o tym Administrację wysyłając maila na adres: kontakt@meczyki.pl po to by to zdarzenie mogło zostać dodane.

- wszystkie materiały zgłaszane przez Użytkowników powinny być nadawane przez uprawnionych przedstawicieli tej strony i zgodnie z prawem. W przypadku wykrycia "skradzionego" streamu (streamu innej strony współpracującej ze Spółką lub strony innego podmiotu, który o tym Spółkę poinformuje), strona zostanie zbanowana na miesiąc. W razie powtórnego ustalenia w ramach Serwisu „skradzionego” streamu dotyczącego strony zbanowanej zgodnie ze zdaniem poprzednim, strona może zostać zbanowana na dłuższy okres według uznania Spółki, a Użytkownik traci uprawnienia do dodawania stron z pominięciem Poczekalni.

- materiały muszą posiadać jakość na poziomie pozwalającym swobodnie je oglądać/słuchać/czytać.

- stream musi być łatwy do znalezienia przez Użytkowników, dlatego też Spółka nie akceptuje stron, które poprzez masowe wyświetlanie reklam (pop-up z uciekającym krzyżykiem, pop-under itp.) utrudniają odnalezienie transmisji oraz swobodny odbiór.

- na stronie nie mogą znajdować się dobrze widoczne reklamy (bannery, linki) serwisów stanowiących konkurencję dla Serwisu.

- niedozwolone jest umieszczanie pod konkretnymi zdarzeniami linków do stron w jakikolwiek sposób łamiących Regulamin, w szczególności stron wyłudzających opłaty za transmisje spotkań, relację radiową czy też tekstową. W przypadku wykrycia tego typu nadużyć Użytkownicy dopuszczający się ich tracą wcześniej nabyte uprawnienia, a strony przez nich linkowane zostaną zbanowane na okres trzech miesięcy.

8. Spółka może ustalać limity liczby możliwych do dodania linków dotyczących danej transmisji.

9. Użytkownicy, zgłaszając chęć umieszczenia linków w ramach Serwisu, jednocześnie biorą odpowiedzialność za treści znajdujące się pod wyświetlanym linkiem oraz oświadczają i zapewniają, iż:

- treści znajdujące się pod danym linkiem są wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują im wszelkie prawa do linkowania i danych/treści znajdujących się pod danym linkiem, w szczególności prawa autorskie, i posiadają wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.

- dane te (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;

- dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;

10. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z treściami znajdującymi się w ramach linkowanej strony, do której linki umieszczają Użytkownicy zgodnie z niniejszym załącznikiem. Wyłączną odpowiedzialność za te treści ponoszą operatorzy serwisów, do których linki odsyłają. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż samo linkowanie również może stanowić naruszenie praw osób trzecich, w szczególności operatorów serwisów, do których linki odsyłają.

11. Spółka nie odpowiada za reklamy pojawiające się w ramach Serwisu, gdyż są one automatycznie wyświetlane przez systemy reklamowe.

12. Osoba, której prawo zostało przez Użytkownika naruszone poprzez dane znajdujące się na linkowanych stronach, z nich transmitowanych lub przez samo linkowanie, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu, wskazując na dokładną lokalizację tych danych, prawo jakie zostało przez nie naruszone oraz okoliczności i dowody uprawdopodabniające jej legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa.

13. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, operator Serwisu niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu, w szczególności usunie wszelkie linki prowadzące do określonych danych, materiału etc., bez względu na wniesione wcześniej opłaty za wyświetlanie linków. Opłaty te zostaną zatrzymane przez Spółkę jako kara umowna lub zostaną zwrócone w przypadku, gdy Użytkownik udowodni, iż miał prawa do upubliczniania danego przekazu.

14. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, o której mowa w ust. 12 wyżej, operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, w tym usunie linki z Serwisu.

15. Spółka może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub linki, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.

16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia Regulaminu.

Wyniki na żywo

Dziś
Polska
Brazylia
Dziś
21:00
Dziś
21:00
Jutro
Chicago Bulls
Boston Celtics
Jutro
Houston Rockets
New Orleans Pelicans
Jutro
Oklahoma City Thunder
Charlotte Hornets
Jutro
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Jutro
Golden State Warriors
Portland Trail Blazers
Jutro
Los Angeles Clippers
Toronto Raptors
Jutro
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Sarmayeh Bank Tehran VC
{{match.team_A_name}} {{match.team_A_name}}
{{match.score}}
{{match.team_B_name}} {{match.team_B_name}}
Ranking

Promocje bukmacherskie

Skorzystaj z bonusu 350PLN dla nowych graczy i korzystaj z ogromnej oferty i wysokich kursów
Odbierz bonus 400PLN na start i korzystaj z szerokiej oferty zakładów i wysokich kursów
Postaw pierwszy zakład, a jeśli przegrasz, otrzymasz zwrot utraconych środków. Załóż konto z Meczyków, aby otrzymać 110zł bez ryzyka.
Odbierz 20zł bez depozytu za samą rejestrację, a następnie dokonaj pierwszej wpłaty i zgarnij bonus 100% do 500zł!
Do góry