Składy i oceny

Kaya vs. Incheon United

Trenerzy

Yu HoshideSung-Hwan Jo