Jakub Bartkowski

Polska#2 · Prawy obrońca
23 / 24